Miten suomalaiset kuluttajat käyttävät Netflix-palvelua ja millaisia suomalaisia sisältöjä palvelu tarjoaa

Netflix on vuosien ajan ollut yksi suurimmista ja merkittävimmistä toimijoista globaalissa viihdeteollisuudessa. Alun perin DVD-vuokrauspalveluna vuonna 1997 perustettu Netflix on siirtynyt digitaaliseen jakeluun ja kasvanut yhdeksi maailman johtavista suoratoistopalveluista. Sen vaikutus TV- ja elokuvateollisuuteen on ollut mullistava, mikä on johtanut perinteisen mediakonsumtion muutokseen ja digitaalisen suoratoiston nousuun. Netflixin palvelu on saatavilla yli 190 maassa, ja sillä on yli 200 miljoonaa tilaajaa maailmanlaajuisesti. Sen tarjoamat sisällöt ovat monipuolisia ja laadukkaita, mukaan lukien alkuperäissarjoja, dokumentteja, elokuvia, ja paljon muuta. Yhtiö on tunnettu myös kyvystään mukautua ja vastata paikallisiin tarpeisiin ja kulttuurisiin makuun, mikä on osoitus sen globaalista laajentumisstrategiasta. Tässä artikkelissa keskitymme Netflixin rooliin Suomessa, missä palvelu on saavuttanut merkittävän jalansijan suoratoistomarkkinoilla. Suomessa, kuten monissa muissa maissa, Netflix on vaikuttanut paitsi siihen, mitä kuluttajat katsovat, myös siihen, miten ja milloin he sitä tekevät. Tarkastelemme lähemmin, miten suomalaiset kuluttajat käyttävät Netflix-palvelua ja millaisia suomalaisia sisältöjä palvelu tarjoaa.

Netflixin historia ja laajentuminen Suomeen

Netflix perustettiin vuonna 1997 Kaliforniassa Reed Hastingsin ja Marc Randolphin toimesta. Alun perin yritys keskittyi DVD-elokuvien vuokraukseen postitse, mutta vuonna 2007 se siirtyi suoratoistoon, mullistaen koko elokuva- ja televisioteollisuuden. Netflix aloitti laajentumisensa kansainvälisille markkinoille vuonna 2010, ja vuonna 2012 palvelu saapui Eurooppaan. Netflixin laajentuminen Suomeen tapahtui vuonna 2012 osana yhtiön laajempaa pohjoismaista lanseerausta. Tämä merkitsi uutta aikakautta suomalaisille televisiokatsojille, tarjoten heille pääsyn laajaan valikoimaan kansainvälisiä ja kotimaisia sarjoja ja elokuvia milloin tahansa ja missä tahansa. Netflixin saapuminen myös kiihdytti suoratoistopalveluiden käytön yleistymistä Suomessa, minkä seurauksena perinteisten televisiokanavien katsojaluvut alkoivat laskea.  Suomeen laajentumisen myötä Netflix ei ainoastaan tuonut mukanaan uudenlaista viihdepalvelua, vaan myös tarjosi suomalaisille tuotantoyhtiöille uusia mahdollisuuksia. Tämä on johtanut siihen, että useat suomalaiset alkuperäissarjat ja elokuvat ovat päätyneet Netflixin globaaliin jakeluverkostoon, mikä on edelleen vahvistanut suomalaisten tuotantojen kansainvälistä näkyvyyttä.

Suomalaisten kuluttajien käyttö Netflix-palvelussa

Suomalaisten kuluttajien Netflixin käyttö on noussut nopeasti palvelun lanseerauksesta lähtien. Streaming-palveluiden yleistyminen on muuttanut merkittävästi sitä, miten suomalaiset kuluttajat nauttivat viihteestä. Suomen Viihde-elektroniikka ry:n mukaan noin puolet suomalaisista käyttää Netflix-palvelua säännöllisesti.

Tilastotietoa suomalaisten Netflixin käytöstä antaa mielenkiintoisen kuvan palvelun merkityksestä suomalaisten kuluttajien keskuudessa.

Esimerkiksi:

 • Käyttäjät viettävät palvelussa keskimäärin noin kaksi tuntia päivässä.
 • Suosituin katseluaika on iltayhdeksän jälkeen.
 • Viikonloppuisin katsotaan eniten sisältöä, erityisesti lauantaisin.

Vertaillessamme Netflixin käyttöä muihin streaming-palveluihin, Netflix näyttää olevan ylivoimaisesti suosituin valinta. Vaikka palveluita kuten Viaplay, HBO Nordic ja Disney+ käytetään myös, Netflixin osuus suomalaisten suoratoistomarkkinoilla on merkittävä.

Suoratoistopalvelut, kuten Netflix, ovat myös muuttaneet suomalaisten suhdetta perinteiseen televisioon. Enää ei tarvitse odottaa tiettyä kellonaikaa nähdäkseen suosikkiohjelmansa tai elokuvansa, vaan katsoja voi itse päättää milloin ja missä sisältöä katsotaan. Tämä joustavuus, yhdessä laajan sisältötarjonnan kanssa, on ollut yksi avaintekijä Netflixin suosion kasvussa Suomessa.

Suomalaiset sisällöt Netflixissä

Netflixin suomalaiset sisällöt ovat monipuolisia ja laadukkaita. Palvelussa on saatavilla useita suomalaisia alkuperäissarjoja ja elokuvia, jotka vaihtelevat draamasta komediaan ja toimintaelokuviin. Suomalaisten alkuperäissarjojen, kuten ”Bordertown” ja ”Deadwind”, lisäksi palvelussa on myös laaja valikoima suomalaisia elokuvia, jotka ulottuvat klassikoista uusimpiin tuotantoihin. Suomalaiset tuotannot ovat saavuttaneet suurta menestystä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Sarjat kuten ”Bordertown” ja ”Deadwind” ovat saaneet hyvän vastaanoton ja korkeita arvosteluja paitsi kotimaassa, myös ulkomailla. Ne ovat voittaneet useita palkintoja ja tuoneet suomalaista draamaa kansainväliselle areenalle. Netflixin laajentuminen Suomeen onkin tarjonnut suomalaisille tuotannoille uuden ja tehokkaan väylän tavoittaa yleisöjä ympäri maailmaa.

Netflix on myös sitoutunut investoimaan suomalaisiin tuotantoihin, mikä on johtanut useiden uusien sarjojen ja elokuvien syntyyn. Tämä osoittaa, että suomalainen sisältö ei vain pärjää kansainvälisesti, vaan myös resonoi suomalaisen yleisön kanssa. Netflixin suomalainen sisältö tarjoaa katsojille mahdollisuuden nauttia korkealaatuisesta kotimaisesta viihteestä samalla, kun se tarjoaa suomalaisille tekijöille mahdollisuuden saada tuotantonsa näkyviin maailmanlaajuisesti. Netflixin katselukokemus yhdistettynä mahdollisuuteen nauttia ”peliviihdettä ilman rekisteröitymistä”, kuten online-kasinopeleistä, tekee viihtymisestä monipuolisempaa. Tämä yhdistelmä tarjoaa suoratoistettuja suosikkisarjoja ja elokuvia samalla kun voit tuplata viihteen pelaamalla jännittäviä kasinopelejä.

Netflixin vaikutus suomalaiseen televisio- ja elokuvateollisuuteen

Netflixin saapuminen Suomeen on vaikuttanut merkittävästi suomalaiseen tuotantoteollisuuteen. Palvelun kansainvälinen luonne on tarjonnut suomalaisille tuotantoyhtiöille uusia mahdollisuuksia päästä globaaleille markkinoille. Tämä on johtanut uusien työpaikkojen syntymiseen ja vahvistanut Suomen mainetta korkealaatuisten TV-sarjojen ja elokuvien tuottajana. Netflixin investoinnit suomalaisiin alkuperäissarjoihin ja elokuviin ovat myös johtaneet suurempaan taloudelliseen tukemiseen suomalaisille tekijöille. Tämä on edelleen vahvistanut suomalaisen tuotantoteollisuuden kilpailukykyä ja antanut sille uutta voimaa.

Vaikka Netflixin läsnäolo on tuonut mukanaan monia mahdollisuuksia, se on myös tuonut haasteita. Kilpailu suoratoistomarkkinoilla on kovaa, ja suomalaisten tuotantojen on erottauduttava joukosta menestyäkseen. Lisäksi, vaikka Netflix on investoinut suomalaiseen sisältöön, palvelu hallitsee silti suurta osaa markkinoista, mikä voi asettaa pienemmät tuotantoyhtiöt haasteelliseen asemaan. Lopulta, Netflixin läsnäolon vaikutukset suomalaiseen tuotantoteollisuuteen ovat monitahoisia. Siinä missä palvelu tarjoaa suomalaisille tuotannoille uusia mahdollisuuksia, se myös asettaa uusia vaatimuksia ja haasteita toimialalle.

Tulevaisuuden näkymät

Netflixin tulevaisuus Suomessa näyttää lupaavalta. Palvelun suosio jatkaa kasvuaan, ja yhä useampi suomalainen valitsee suoratoiston perinteisen television katselun sijaan. Netflix on myös sitoutunut vahvasti suomalaiseen sisältöön, ja sen odotetaan jatkavan investointejaan suomalaisiin alkuperäissarjoihin ja elokuvaproduktioihin. Tämä tarkoittaa, että suomalaisilla tekijöillä on yhä enemmän mahdollisuuksia tuoda tuotantonsa kansainväliselle areenalle.

Suoratoistopalveluiden markkinoilla Suomessa voidaan nähdä useita mahdollisia kehityssuuntia:

 • Käyttäjien määrä kasvaa: Suoratoistopalvelujen käyttö jatkaa kasvuaan Suomessa, ja yhä useampi ihminen valitsee nämä palvelut perinteisen television sijaan.
 • Suomalainen sisältö vahvistuu: Netflixin ja muiden suoratoistopalveluiden investoinnit suomalaiseen sisältöön jatkuvat, mikä johtaa entistä laajempaan ja monipuolisempaan kotimaiseen sisältötarjontaan.
 • Kilpailu kovenee: Suoratoistopalveluiden markkinoille tulee uusia toimijoita, mikä lisää kilpailua ja vaikuttaa sisältöjen hintoihin ja saatavuuteen.

Suomalaisten kuluttajien käyttäytymisen muutos ja teknologian kehitys voivat myös vaikuttaa suoratoistopalveluiden kehitykseen. Tulevaisuuden suoratoistopalvelut voivat tarjota yhä personoidumpaa sisältöä, uusia interaktiivisia ominaisuuksia tai jopa virtuaalitodellisuutta. Se, miten nämä kehityskulut vaikuttavat suomalaiseen viihteeseen ja tuotantoteollisuuteen, jää nähtäväksi.

Johtopäätökset

Olemme keskustelleet Netflixin merkityksestä suomalaisille kuluttajille ja sen vaikutuksesta suomalaiseen valmistusteollisuuteen. On selvää, että Netflix on merkittävä toimija suomalaisten viihdetottumuksissa, ja sen läsnäolo on avannut uusia mahdollisuuksia suomalaiselle sisällölle sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Vaikka Netflix on tuonut uusia mahdollisuuksia, se on kuitenkin tuonut myös uusia haasteita. Kilpailu suoratoistomarkkinoilla on kovaa, ja suomalaisen sisällön on erotuttava joukosta menestyäkseen. Näistä asioista voit lukea lisää suomitimes.com-uutissivustolta, joka tarjoaa tärkeää tietoa ja analyysejä suomalaisesta viihteen kulutuksesta ja tuotannosta. Tulevaisuudessa voimme odottaa Netflixin kaltaisten suoratoistopalveluiden jatkavan kasvuaan Suomessa, mutta myös uusia haasteita ja mahdollisuuksia voi syntyä. Jatkotutkimuksessa voitaisiin tarkastella esimerkiksi sitä, miten suomalaiset kuluttajat kokevat suomalaisen sisällön Netflixissä verrattuna muihin suoratoistopalveluihin tai miten suoratoistopalveluiden kehitys vaikuttaa suomalaisen tuotantoteollisuuden tulevaisuuteen. Myös Netflixin roolia suomalaisten viihdetottumuksissa ja suomalaisen viihteen kehityksessä voisi jatkossa tutkia tarkemmin.

Vastaa

Suoratoistopalveluiden nousu

Suoratoistopalvelut, kuten Netflix, Amazon Prime Video ja Disney+, ovat mullistaneet viihteen kulutuksen tapoja viime vuosikymmenen aikana. Yksittäisten tv-kanavien ja elokuvateatterinäytösten sijaan kuluttajilla on nyt laaja valikoima sisältöä, joka on saatavilla missä ja milloin tahansa. Tämä on tarjonnut aivan uuden tason mukavuutta ja joustavuutta.

Kuluttajien ei enää tarvitse odottaa tiettyyn kellonaikaan esitettäviä ohjelmia tai elokuvia. Sen sijaan he voivat katsoa haluamansa ohjelmat tai elokuvat silloin, kun se sopii heidän aikatauluunsa. Tämä on myös johtanut "binge watching" -kulttuurin nousuun, jossa katsojat katsovat kokonaisia tv-sarjojen kausia yhdellä istumalla.

Personoitu sisältö ja algoritmit

Suoratoistopalvelut ovat muuttaneet myös sitä, miten sisältö on suunnattu katsojille. Ne käyttävät monimutkaisia algoritmeja suositellakseen käyttäjilleen sisältöä heidän katseluhistoriansa ja mieltymystensä perusteella. Tämä tarkoittaa, että kuluttajat voivat löytää uutta sisältöä, josta he todennäköisesti pitävät, ilman, että heidän tarvitsee etsiä sitä aktiivisesti.

Näiden suosittelualgoritmien avulla suoratoistopalvelut voivat myös luoda ja tarjota yksilöllisesti räätälöityjä katselukokemuksia. Tämä on johtanut erittäin henkilökohtaiseen ja räätälöityyn sisältökulutukseen, jossa katsojien ei tarvitse enää mukautua massoille suunnattuun sisältöön.

Sisällön monimuotoisuuden kasvu

Toinen merkittävä muutos, jonka suoratoistopalvelut ovat tuoneet, on sisällön monimuotoisuuden lisääntyminen. Palveluiden globaalin luonteen ansiosta ne voivat tarjota sisältöä eri maista, eri kielillä ja eri kulttuureista. Tämä on laajentanut katsojien mahdollisuuksia tutustua ja nauttia sisällöstä, jota he eivät ehkä muuten olisi löytäneet.

Tämä monimuotoisuuden lisääntyminen ei koske vain maantieteellistä tai kulttuurista monimuotoisuutta, vaan myös genrejen ja aiheiden monimuotoisuutta. Suoratoistopalveluissa on tarjolla kaikenlaista sisältöä dokumenteista komedioihin, scifi-sarjoista romanttisiin draamoihin. Tämä antaa katsojille mahdollisuuden laajentaa viihdevalikoimaansa.

Uuden sisällön tuotanto

Suoratoistopalvelut eivät ole vain sisällön jakelukanavia, vaan ne ovat myös alkaneet tuottaa omaa sisältöään. Netflixin "Originals"-sarja on hyvä esimerkki tästä, samoin Amazon Primen ja Disney+:n omat sarjat ja elokuvat. Näiden palveluiden omat tuotannot ovat saaneet sekä kriitikoiden että yleisön kiitosta ja ovat vahvistaneet suoratoistopalveluiden asemaa viihteen tuottajina.

Nämä uudet tuotannot eivät ole vain korkealaatuisia, vaan ne ovat usein rohkeita ja innovatiivisia sekä tarinankerronnan että aiheiden suhteen. Suoratoistopalveluiden omat tuotannot ovat myös johtaneet aiempaa suurempaan kilpailuun laadukkaasta sisällöstä, mikä on hyödyttänyt kuluttajia.

Demokratisoitu sisällöntuotanto

Suoratoistopalvelut ovat myös demokratisoineet sisällöntuotantoa. Perinteisten tuotantoyhtiöiden ja studioiden ei enää tarvitse hallita markkinoita, koska suoratoistopalvelut voivat tukea pienempiä, itsenäisiä tekijöitä. Tämä on johtanut uudenlaiseen luovuuden nousuun ja antanut mahdollisuuden niille tarinoille ja näkökulmille, jotka ovat aiemmin saattaneet jäädä vähemmälle huomiolle.

Tämä demokratia näkyy myös siinä, kuinka suoratoistopalvelut ovat mahdollistaneet uusien äänten kuulemisen. Ne ovat antaneet alustan vähemmistöjen tarinoille ja aiheille, jotka eivät välttämättä ole saaneet huomiota perinteisissä mediakanavissa.

Katselutottumusten muutos

Suoratoistopalvelut ovat muuttaneet katsojien katselutottumuksia. Binge watching eli usean jakson tai koko sarjakauden katsominen yhdellä istumalla on tullut mahdolliseksi suoratoistopalveluiden ansiosta. Tämä on muuttanut katsojien suhdetta sarjoihin ja elokuviin.

Tämä katselutottumusten muutos on vaikuttanut myös sarjojen ja elokuvien rakenteeseen. Perinteisen episodin alku, keskikohta ja loppu -rakenteen sijaan monet sarjat on suunniteltu katsottavaksi kokonaisina kausina, jolloin tarina voi kehittyä hitaammin ja monimutkaisemmin.

Kilpailun lisääntyminen

Suoratoistopalveluiden myötä viihdeteollisuuden kilpailu on kiristynyt. Perinteisten tv-kanavien ja elokuvateatterien on ollut pakko mukautua uuteen todellisuuteen, jossa kuluttajat odottavat pääsevänsä käsiksi sisältöön milloin ja missä tahansa.

Kilpailu ei ole kuitenkaan rajoittunut vain perinteisen median ja suoratoistopalveluiden välille. Myös suoratoistopalveluiden kesken käydään kovaa kilpailua uusista asiakkaista, mikä on johtanut valtavaan sisältötarjonnan lisääntymiseen ja palveluiden eriytymiseen.

Katselukokemusten personointi

Suoratoistopalvelut eivät tarjoa vain personoitua sisältöä, vaan myös personoituja katselukokemuksia. Käyttäjät voivat muokata omaa profiiliaan ja asetuksiaan, kuten alitusten kieltä, kuvanlaatua ja muita. Lisäksi monilla palveluilla on erilaisia käyttäjäprofiileja saman tilauksen alla, jolloin eri perheenjäsenten mieltymykset voidaan ottaa huomioon.

Tämä personoitu katselukokemus vahvistaa kuluttajan yksilöllisyyttä ja lisää palveluiden käyttäjäystävällisyyttä. Se tekee myös katselukokemuksesta henkilökohtaisemman ja mielekkäämmän.

Muutos kuluttajan valtaan

Yksi suoratoistopalveluiden merkittävimmistä vaikutuksista on se, kuinka ne ovat siirtäneet valtaa kuluttajille. Katsojilla on nyt valta valita, mitä he katsovat, milloin he katsovat ja missä he katsovat. Tämä on siirtänyt valtaa pois perinteisiltä mediayhtiöiltä ja antanut kuluttajille enemmän kontrollia.

Tämä muutos kuluttajan vallan kasvattamiseen on johtanut myös siihen, että mediayhtiöiden on yhä enemmän kuunneltava kuluttajien toiveita ja mieltymyksiä. Ne eivät enää voi olettaa, että kuluttajat katsovat mitä tahansa sisältöä vain siksi, että se on saatavilla.

Kohti tulevaisuutta

Suoratoistopalvelut ovat siis tuoneet merkittäviä muutoksia viihteen kulutukseen, mutta ne eivät pysähdy tähän. Teknologian kehittyessä ja markkinoiden muuttuessa voimme odottaa näkevämme entistä enemmän innovaatioita tällä alueella. Miten nämä palvelut sopeutuvat ja kehittyvät, on jännittävä seurattava tarina seuraaville vuosille.

Viihdemaailma ja sen eri puolet

Viihdeteollisuus on monipuolinen ja kattaa useita eri osa-alueita, jotka voivat käsittää seuraavat:

 1. Elokuvat: Tämä on monipuolinen ala, joka sisältää sekä suuren budjetin Hollywood-elokuvat että pienemmät indie-elokuvat, dokumenttielokuvat, animaatiot ja paljon muuta.
 2. Televisio ja suoratoisto: Tähän kuuluu paitsi perinteinen televisio, myös suoratoistopalvelut kuten Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+ jne. Tämä on laaja ala, joka kattaa uutiset, draamat, komediat, tosi-tv, lasten ohjelmat, minisarjat ja paljon muuta.
 3. Musiikki: Tämä kattaa kaiken lajityypeistä, kuten pop, rock, klassinen, hip-hop, jazz jne., ja käsittää sekä live-esiintymiset että tallennetun musiikin.
 4. Teatteri: Teatteri on viihteen muoto, joka kattaa niin Broadway-musikaalit kuin paikalliset yhteisöteatterit, oopperat, baletit, ja monet muut esitykset.
 5. Kirjallisuus: Viihdekirjallisuus kattaa kaikenlaiset tyylilajit, mukaan lukien romaanit, runot, novellit, sarjakuvat, jne.
 6. Videopelit: Videopelit ovat tärkeä osa viihdeteollisuutta, ja ne kattavat laajan valikoiman tyylilajeja ja alustoja, kuten konsolipelit, PC-pelit, mobiilipelit, virtuaalitodellisuuspelit, jne.
 7. Podcastit ja radiot: Tämä sisältää sekä musiikin että puhutut sanat kuten uutiset, haastattelut, komediaohjelmat ja paljon muuta.
 8. Internet-sisältö: Sosiaalisen median alustat, YouTube-videot, verkkosarjat, meme-kulttuuri, blogit jne., ovat osa nykyistä viihdemaailmaa.

Jokainen näistä osa-alueista on itsessään erittäin laaja ja monimutkainen, sisältäen useita eri ammattilaisia, kuten näyttelijöitä, muusikoita, ohjaajia, tuottajia, kirjailijoita, kriitikoita, jne. Lisäksi teknologia on muuttanut viihdemaailmaa merkittävästi, mahdollistaen uusia viihteen muotoja ja muuttaen tapaa, jolla ihmiset kuluttavat viihdettä.