Kesätapahtumien järjestäjä, muistathan tehdä yleisötilaisuusilmoituksen hyvissä ajoin

Yleisötilaisuuksien määrät ovat Länsi-Uudellamaalla koronarajoitusten poistuttua selkeässä kasvussa. Tilaisuuksien järjestäjien kannattaa huolehtia lupa-asiat kuntoon ajoissa.

Tilaisuus tai tapahtuma on yleisötilaisuus silloin, kun se on avoin kenelle tahansa joko ilmaiseksi tai pääsylipun ostamalla. Tyypillisiä yleisötilaisuuksia ovat erilaiset konsertit (erityisesti ulkona) messut ja markkinat, urheilukilpailut, näytökset ja yleisölle suunnatut juhlat. 

Millaisista tilaisuuksista pitää ilmoittaa?

Pääsääntöisesti yleisötilaisuuksista pitää ilmoittaa kirjallisesti järjestämispaikan poliisille. 

− Voit tehdä ilmoituksen yleisötilaisuudesta poliisin verkkoasioinnissa tai vapaamuotoisesti sähköpostitse tai postitse, kertoo lupapäällikkö Leena Höysniemi. 

Järjestäjän on aina hyvä ottaa yhteyttä tilaisuuden järjestämispaikan poliisiin ja selvittää paikallinen kanta. Ainakin seuraavista tilaisuuksista on syytä tehdä ilmoitus:

  • suuret tapahtumat (useita satoja osallistujia)
  • yleisten paikkojen (varsinkin liikenneväylät) ulkotapahtumat
  • erityisryhmille suunnatut tilaisuudet
  • myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat (klo 22.00 jälkeen)
  • tapahtumassa tarvitaan järjestyksenvalvontaa tai liikenteenohjausta
  • tapahtumassa on anniskelua
  • tapahtuma vaatii pelastussuunnittelua (kyseessä yli 200 henkilön tilaisuus)
  • tilaisuudet, jotka herättävät voimakkaita tunteita (on vaarana, että tilaisuutta tullaan jollain tavalla häiritsemään).

Aivan kaikista yleisötilaisuuksista ei tarvitse ilmoittaa. Usein tällaisten tapahtumien luonne on sellainen, että sivullisille ja ympäristölle ei aiheudu haittaa, eikä erillisiä liikennejärjestelyjä vaadita. Tilaisuuden paikka tai yleisön vähäinen määrä voi olla myös perusteena sille, että tilaisuudesta ei tarvitse ilmoittaa. 

Milloin tieto tapahtumasta ilmoitetaan poliisille?

Tapahtuman järjestäjän tulee ennakoida ja toimia ajoissa. Hyvissä ajoin tehty keskustelunavaus poliisiin ja muihin tarvittaviin viranomaisiin auttaa välttämään erityisesti suurissa ja monipäiväisissä tapahtumissa viimehetken muutokset järjestelyissä esimerkiksi tapahtuman keston osalta. 

Kokoontumislain mukaan yleisötilaisuudesta on ilmoitettava poliisille viimeistään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa. Muilla viranomaisilla on tästä poikkeavia ja huomattavasti pidempiä aikarajoja. 

− Pääosin järjestäjät tekevät ilmoitukset ajoissa. Tiedämme kuitenkin tapauksia, joissa järjestäjä on ennen yleisötilaisuusilmoituksen tekemistä poliisille markkinoinut isoa alkuillasta seuraavan aamuyön puolelle ulottuvaa musiikkitapahtumaa. Näiden kohdalla mietimme helposti, että onkohan järjestäjä varmasti huomioinut esimerkiksi sen, että kaupungit valvovat ja ohjaavat muun muassa meluntorjuntaa, ja tähän tarvitaan oma lupansa, Höysniemi toteaa. 

Poliisi arvioi, voidaanko asia käsitellä ilmoituksena. Osaan ilmoituksista tehdään päätös, johon kirjataan järjestäjää sitovia tilaisuuden turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. 

− Tilaisuuden järjestäjä huolehtii tarvittavin järjestelyin järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä tilaisuuden aikana. Yleisötilaisuusilmoituksen liitteeksi voidaan edellyttää turvallisuussuunnitelmaa ja/tai pelastussuunnitelma, Höysniemi taustoittaa.  

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella järjestettävien tapahtumien tiimoilta poliisiin voi olla yhteydessä esimerkiksi sähköpostilla lupahallinto.lansi-uusimaa@poliisi.fi.

Ilmoituksessa mainittavista asioista löydät tarkempaa tietoa poliisin nettisivuilta.

Vastaa

Tarjouksia seuraajillemme