Viihteen kuluttaminen muuttuu

Koronan väistyessä ravintolaelämä puhkesi uudestaan kukkaan ja ihmiset lähtivät festivaaleille – mutta ajat olivat ehtineet muuttua. Nyt ainakin hetkellisesti ihmiset tekevät päätöksensä uudenlaisella aikataululla ja se on jo johtanut ongelmiin suomalaisten tapahtumajärjestäjien parissa ja konkurssejakin ollaan jo nähty. Siinä missä virolaiset nettikasinot ovat uusi trendi, viihteen perusta on yhä musiikin ja elokuvien maailmoissa, pelialan kasvaessa koko ajan rinnalla.

Ennen aikuisilla ei ollut hirveästi valikoimaa viihteen suhteen. Oli ravintolat, ja alko….. korttipelit ja lautapelit, matseissa käyminen, ja sitten tulivat kotitietokoneet ja vähitellen alkoi digitalisaatio. Aikuisten pelit alkoivat virrata markkinoille. Peliala kasvaa kaikilla mittareilla.

Peliala on kasvanut huomattavasti 2000-luvulla ja erityisesti viime vuosina. Tämä johtuu lisääntyneestä teknologisesta kehityksestä ja laajentuneesta internet-yhteydestä, joka mahdollistaa pelien pelaamisen ja jakamisen ympäri maailmaa. Myös mobiilipeliteknologian kehitys ja nopeampien mobiililaitteiden yleistyminen ovat lisänneet pelialan kasvua. Peliala on myös laajentunut kohti enemmän aikuisille suunnattuja pelejä ja sosiaalisia pelejä, ja monilla pelitaloilla on nyt oma verkko- ja mobiilipelitarjonta. Tämän lisäksi pelialan yritykset ovat alkaneet tarjota entistä laajempaa valikoimaa erilaisia pelejä ja peligenrejä, mikä on lisännyt pelialan kasvua ja suosiota ympäri maailmaa.

Me kulutamme eri tavalla kuin ennen

Viihteen kulutus on muuttunut merkittävästi 2000-luvulla erityisesti teknologisen kehityksen ja internetin yleistymisen myötä. Ennen viihteen kulutus perustui pääasiassa televisioon ja elokuviin, mutta nykyään ihmiset voivat kuluttaa viihdettä monilla eri tavoilla, kuten streamaamalla elokuvia ja sarjoja suoratoistopalveluista, pelaamalla pelejä ja seuraamalla sosiaalista mediaa. Monet ihmiset kuluttavat myös viihdettä mobiililaitteillaan, kun he ovat liikkeellä. Viihteen kulutus on myös muuttunut interaktiiviseksi ja henkilökohtaisemmaksi, sillä ihmiset voivat valita ja kustomoida sisältöjä ja viihde-esityksiä tarpeidensa ja mieltymystensä mukaan. Yleisesti ottaen viihteen kulutus on muuttunut entistä monipuolisemmaksi ja henkilökohtaisemmaksi 2000-luvulla.

Viihteen lisääntyminen on tullut vapaa-ajan lisääntymisen kautta

Vapaa-aikaon lisääntynyt useilla tavoilla. Voi olla erilaisia syitä, mutta yleisesti ottaen vapaa-aika on lisääntynyt seuraavilla tavoilla:

 • Työpaikkojen automatisoituminen ja tehokkuuden parantaminen ovat vähentäneet tarvittavaa työaikaa ja lisänneet vapaa-aikaa.
 • Tehokkaampien ja nopeampien liikkumis- ja matkustusvälineiden yleistyminen ovat lyhentäneet matka-aikoja ja lisänneet vapaa-aikaa.
 • Digitalisaatio ja teknologian kehitys ovat helpottaneet ja nopeuttaneet monia arkisia tehtäviä, jolloin ihmisillä on enemmän aikaa viettää vapaa-aikaa.
 • Työpaikkojen ja elämäntapojen muutosten seurauksena ihmisillä on yleisesti ottaen enemmän vapaa-aikaa, ja he voivat käyttää sitä mieltymystensä mukaan.
 • Monilla ihmisillä on myös enemmän taloudellista vapautta, joka mahdollistaa enemmän matkustamista ja vapaa-ajan viettämistä.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä siitä, miten vapaa-aika on lisääntynyt 2000-luvulla. Yleisesti ottaen ihmisillä on enemmän aikaa ja mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa ja nauttia elämästä.

Viihde ja digitalisaatio

Viihde ja digitalisaatio ovat olleet merkittävässä roolissa vapaa-ajan vietossa ja kulutuksessa 2000-luvulla. Digitalisaatio on muuttanut viihteen kulutusta monin tavoin:

 • Suoratoistopalvelut: Ihmiset voivat katsoa elokuvia, tv-sarjoja ja muita sisältöjä suoratoistopalveluista, kuten Netflixistä ja Disney+:sta.
 • Mobiiliviihde: Ihmiset voivat viettää vapaa-aikaa mobiililaitteillaan, kuten älypuhelimilla ja tabletteilla, ja kuluttaa viihdettä esimerkiksi pelaten pelejä tai katsellen videoita.
 • Sosiaalinen media: Sosiaalisen median kasvu on mahdollistanut viihteen ja viihdykkeiden jakamisen ja kuluttamisen ystävien ja tuttavien kanssa.
 • Henkilökohtaisempi ja interaktiivinen viihde: Digitalisaation ansiosta ihmiset voivat valita ja räätälöidä viihde-esityksiä tarpeidensa ja mieltymystensä mukaan.

Yleisesti ottaen digitalisaatio ja viihde ovat muodostaneet tiiviin ja merkittävän yhteyden 2000-luvulla, ja se jatkaa kehittymistään tulevaisuudessa. Osassa liiketoimintaa viihde, kauppa ja arki ovat jo keskenään yhteisessä sopassa, missä näiden eri asioiden keskenäiset raja-aidat ovat kadonneet- pelaamisesta on tullut työtä, ja työajan raja-aidat ovat hämärtyneet, koska sunnuntain erikoisasema poistuu arjestamme?

Vastaa

Suoratoistopalveluiden nousu

Suoratoistopalvelut, kuten Netflix, Amazon Prime Video ja Disney+, ovat mullistaneet viihteen kulutuksen tapoja viime vuosikymmenen aikana. Yksittäisten tv-kanavien ja elokuvateatterinäytösten sijaan kuluttajilla on nyt laaja valikoima sisältöä, joka on saatavilla missä ja milloin tahansa. Tämä on tarjonnut aivan uuden tason mukavuutta ja joustavuutta.

Kuluttajien ei enää tarvitse odottaa tiettyyn kellonaikaan esitettäviä ohjelmia tai elokuvia. Sen sijaan he voivat katsoa haluamansa ohjelmat tai elokuvat silloin, kun se sopii heidän aikatauluunsa. Tämä on myös johtanut "binge watching" -kulttuurin nousuun, jossa katsojat katsovat kokonaisia tv-sarjojen kausia yhdellä istumalla.

Personoitu sisältö ja algoritmit

Suoratoistopalvelut ovat muuttaneet myös sitä, miten sisältö on suunnattu katsojille. Ne käyttävät monimutkaisia algoritmeja suositellakseen käyttäjilleen sisältöä heidän katseluhistoriansa ja mieltymystensä perusteella. Tämä tarkoittaa, että kuluttajat voivat löytää uutta sisältöä, josta he todennäköisesti pitävät, ilman, että heidän tarvitsee etsiä sitä aktiivisesti.

Näiden suosittelualgoritmien avulla suoratoistopalvelut voivat myös luoda ja tarjota yksilöllisesti räätälöityjä katselukokemuksia. Tämä on johtanut erittäin henkilökohtaiseen ja räätälöityyn sisältökulutukseen, jossa katsojien ei tarvitse enää mukautua massoille suunnattuun sisältöön.

Sisällön monimuotoisuuden kasvu

Toinen merkittävä muutos, jonka suoratoistopalvelut ovat tuoneet, on sisällön monimuotoisuuden lisääntyminen. Palveluiden globaalin luonteen ansiosta ne voivat tarjota sisältöä eri maista, eri kielillä ja eri kulttuureista. Tämä on laajentanut katsojien mahdollisuuksia tutustua ja nauttia sisällöstä, jota he eivät ehkä muuten olisi löytäneet.

Tämä monimuotoisuuden lisääntyminen ei koske vain maantieteellistä tai kulttuurista monimuotoisuutta, vaan myös genrejen ja aiheiden monimuotoisuutta. Suoratoistopalveluissa on tarjolla kaikenlaista sisältöä dokumenteista komedioihin, scifi-sarjoista romanttisiin draamoihin. Tämä antaa katsojille mahdollisuuden laajentaa viihdevalikoimaansa.

Uuden sisällön tuotanto

Suoratoistopalvelut eivät ole vain sisällön jakelukanavia, vaan ne ovat myös alkaneet tuottaa omaa sisältöään. Netflixin "Originals"-sarja on hyvä esimerkki tästä, samoin Amazon Primen ja Disney+:n omat sarjat ja elokuvat. Näiden palveluiden omat tuotannot ovat saaneet sekä kriitikoiden että yleisön kiitosta ja ovat vahvistaneet suoratoistopalveluiden asemaa viihteen tuottajina.

Nämä uudet tuotannot eivät ole vain korkealaatuisia, vaan ne ovat usein rohkeita ja innovatiivisia sekä tarinankerronnan että aiheiden suhteen. Suoratoistopalveluiden omat tuotannot ovat myös johtaneet aiempaa suurempaan kilpailuun laadukkaasta sisällöstä, mikä on hyödyttänyt kuluttajia.

Demokratisoitu sisällöntuotanto

Suoratoistopalvelut ovat myös demokratisoineet sisällöntuotantoa. Perinteisten tuotantoyhtiöiden ja studioiden ei enää tarvitse hallita markkinoita, koska suoratoistopalvelut voivat tukea pienempiä, itsenäisiä tekijöitä. Tämä on johtanut uudenlaiseen luovuuden nousuun ja antanut mahdollisuuden niille tarinoille ja näkökulmille, jotka ovat aiemmin saattaneet jäädä vähemmälle huomiolle.

Tämä demokratia näkyy myös siinä, kuinka suoratoistopalvelut ovat mahdollistaneet uusien äänten kuulemisen. Ne ovat antaneet alustan vähemmistöjen tarinoille ja aiheille, jotka eivät välttämättä ole saaneet huomiota perinteisissä mediakanavissa.

Katselutottumusten muutos

Suoratoistopalvelut ovat muuttaneet katsojien katselutottumuksia. Binge watching eli usean jakson tai koko sarjakauden katsominen yhdellä istumalla on tullut mahdolliseksi suoratoistopalveluiden ansiosta. Tämä on muuttanut katsojien suhdetta sarjoihin ja elokuviin.

Tämä katselutottumusten muutos on vaikuttanut myös sarjojen ja elokuvien rakenteeseen. Perinteisen episodin alku, keskikohta ja loppu -rakenteen sijaan monet sarjat on suunniteltu katsottavaksi kokonaisina kausina, jolloin tarina voi kehittyä hitaammin ja monimutkaisemmin.

Kilpailun lisääntyminen

Suoratoistopalveluiden myötä viihdeteollisuuden kilpailu on kiristynyt. Perinteisten tv-kanavien ja elokuvateatterien on ollut pakko mukautua uuteen todellisuuteen, jossa kuluttajat odottavat pääsevänsä käsiksi sisältöön milloin ja missä tahansa.

Kilpailu ei ole kuitenkaan rajoittunut vain perinteisen median ja suoratoistopalveluiden välille. Myös suoratoistopalveluiden kesken käydään kovaa kilpailua uusista asiakkaista, mikä on johtanut valtavaan sisältötarjonnan lisääntymiseen ja palveluiden eriytymiseen.

Katselukokemusten personointi

Suoratoistopalvelut eivät tarjoa vain personoitua sisältöä, vaan myös personoituja katselukokemuksia. Käyttäjät voivat muokata omaa profiiliaan ja asetuksiaan, kuten alitusten kieltä, kuvanlaatua ja muita. Lisäksi monilla palveluilla on erilaisia käyttäjäprofiileja saman tilauksen alla, jolloin eri perheenjäsenten mieltymykset voidaan ottaa huomioon.

Tämä personoitu katselukokemus vahvistaa kuluttajan yksilöllisyyttä ja lisää palveluiden käyttäjäystävällisyyttä. Se tekee myös katselukokemuksesta henkilökohtaisemman ja mielekkäämmän.

Muutos kuluttajan valtaan

Yksi suoratoistopalveluiden merkittävimmistä vaikutuksista on se, kuinka ne ovat siirtäneet valtaa kuluttajille. Katsojilla on nyt valta valita, mitä he katsovat, milloin he katsovat ja missä he katsovat. Tämä on siirtänyt valtaa pois perinteisiltä mediayhtiöiltä ja antanut kuluttajille enemmän kontrollia.

Tämä muutos kuluttajan vallan kasvattamiseen on johtanut myös siihen, että mediayhtiöiden on yhä enemmän kuunneltava kuluttajien toiveita ja mieltymyksiä. Ne eivät enää voi olettaa, että kuluttajat katsovat mitä tahansa sisältöä vain siksi, että se on saatavilla.

Kohti tulevaisuutta

Suoratoistopalvelut ovat siis tuoneet merkittäviä muutoksia viihteen kulutukseen, mutta ne eivät pysähdy tähän. Teknologian kehittyessä ja markkinoiden muuttuessa voimme odottaa näkevämme entistä enemmän innovaatioita tällä alueella. Miten nämä palvelut sopeutuvat ja kehittyvät, on jännittävä seurattava tarina seuraaville vuosille.

Viihdemaailma ja sen eri puolet

Viihdeteollisuus on monipuolinen ja kattaa useita eri osa-alueita, jotka voivat käsittää seuraavat:

 1. Elokuvat: Tämä on monipuolinen ala, joka sisältää sekä suuren budjetin Hollywood-elokuvat että pienemmät indie-elokuvat, dokumenttielokuvat, animaatiot ja paljon muuta.
 2. Televisio ja suoratoisto: Tähän kuuluu paitsi perinteinen televisio, myös suoratoistopalvelut kuten Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+ jne. Tämä on laaja ala, joka kattaa uutiset, draamat, komediat, tosi-tv, lasten ohjelmat, minisarjat ja paljon muuta.
 3. Musiikki: Tämä kattaa kaiken lajityypeistä, kuten pop, rock, klassinen, hip-hop, jazz jne., ja käsittää sekä live-esiintymiset että tallennetun musiikin.
 4. Teatteri: Teatteri on viihteen muoto, joka kattaa niin Broadway-musikaalit kuin paikalliset yhteisöteatterit, oopperat, baletit, ja monet muut esitykset.
 5. Kirjallisuus: Viihdekirjallisuus kattaa kaikenlaiset tyylilajit, mukaan lukien romaanit, runot, novellit, sarjakuvat, jne.
 6. Videopelit: Videopelit ovat tärkeä osa viihdeteollisuutta, ja ne kattavat laajan valikoiman tyylilajeja ja alustoja, kuten konsolipelit, PC-pelit, mobiilipelit, virtuaalitodellisuuspelit, jne.
 7. Podcastit ja radiot: Tämä sisältää sekä musiikin että puhutut sanat kuten uutiset, haastattelut, komediaohjelmat ja paljon muuta.
 8. Internet-sisältö: Sosiaalisen median alustat, YouTube-videot, verkkosarjat, meme-kulttuuri, blogit jne., ovat osa nykyistä viihdemaailmaa.

Jokainen näistä osa-alueista on itsessään erittäin laaja ja monimutkainen, sisältäen useita eri ammattilaisia, kuten näyttelijöitä, muusikoita, ohjaajia, tuottajia, kirjailijoita, kriitikoita, jne. Lisäksi teknologia on muuttanut viihdemaailmaa merkittävästi, mahdollistaen uusia viihteen muotoja ja muuttaen tapaa, jolla ihmiset kuluttavat viihdettä.